ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการปรับภูมิทัศน์ ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X