ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X