ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-3010 กระบี่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X