ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการดูแลสวนน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X