ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่ม – พานพุ่มทอง และวัสดุตกแต่งสถานที่ สำหรับดำเนินงานภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X