ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของสวนน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X