ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงกรองและริงรัดถุงกรอง เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของสวนน้ำ เทศบาลตำบลปลายพระยา โโยวิธีเฉพาะเจาะจง

X