ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศหมาเลขครุภัณฑ์ ทต.420/63/0038 โดยวิธีเจาะจง

X