ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะพลาสติก ทรงกลม มีฝาปิด สีน้ำเงิน จำนวน 100 ใบ

X