ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-๑๓๕๒ กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.oo๖/๔๘/ooo๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X