ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X