ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทาง ซอยเทศบาล 9-ซอยหนองใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X