ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายใต้โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 โดยเฉพาะเจาะจง

X