ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ และเช่าเวที เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายใต้โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X