ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งหลอดไฟฟ้าบริเวณสถานที่จัดงาน ในการดำเนินงานภายใต้โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X