ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ เวทีและเครื่องปั่นไฟฟ้า ในการดำเนินงานภายใต้โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X