ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการรักษาความสะอาดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X