ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดพิมพ์ป้ายไวนิลสำหรับเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X