ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ุชุดปฏิบัติการสวมเร็วหรือชุดวอร์มพร้อมปัก) จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X