ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดพิมพ์ป้ายไวนิลศาสตร์พระราชา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X