ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(ซื้อถังดับเพลิงเพิ่ม จำนวน 17 ถัง และบรรจุผงเคมีดับเพลิง จำนวน 100 ถัง) ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X