ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ จำนวน 1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X