ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(เลนส์ซูมกล้องcannon จำนวน 1 ตัว )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X