ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการตกแต่งบอร์ดนิทรรศการ การแสดงผลงานทางวิชาการ และจัดซื้อวัสดุสำหรับตกแต่งสถานที่ ในการดำเนินโครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X