ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของสวนน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยา และศูนย์วิทยาศสตร์การกีฬา (ฟิตเนส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X