ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของสวนน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X