ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X