ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมประกอบตู้ (ตู้ควบคุมไฟฟ้าบริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลปลายพระยา จำนวน 1 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X