ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของสวนน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยา และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (ฟินเนต) โดยวิธีเฉพาะเจาจง

X