ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของสวนน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยาและศูนย์วิทยาสตร์การกีฬา (ฟิตเนต) โดยวิธีเฉพาะเจาจง

X