ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X