ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรังปรุงประตูห้องปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X