ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำ 5,000 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X