ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ (รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 8257 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X