ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X