ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ติดตั้งกล้องรถยนต์ จำนวน 5 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X