ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X