ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดพิมพ์ป้ายพลาสวูด วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปลายพระยา ความว่า “ปลายพระยาเมืองสุขภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้” จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X