ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ปฏิบัติงานแบบหนัง) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X