ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X