ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 3010 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X