ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล หมายเลขทะเบียน กต 5713 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X