ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิงผ้าใบสีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X