ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X