ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X