ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X