ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง สำหรับติดตั้งบนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X