ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายพลาสวูดพร้อมออกแบบ สำหรับติดตั้งประชาสัมพันธ์ภายในสวนน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X