ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้าอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X