ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X